27/10/2018

Wijnactie 2018 voor Shower Power

ShowerPower stichting stelt zich ten doel vluchtelingen, migranten en slachtoffers van vervolging, ongeacht hun afkomst, ras, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur of geaardheid, alles in de ruimste zin van het woord, te begeleiden en hen te helpen bij het herstellen van hun geschonden zelfbeeld om hun menswaardigheid te hervinden.