Lionsclub Westerbork verzamelen DE punten en vreemd en oud geld.

Na het grote succes van de afgelopen jaren, zet Lionsclub Westerbork deze actie weer op. 

Via inzameldozen in diverse winkels verzamelt de Lionsclub Westerbork naast Douwe Egberts waardepunten voor koffie voor de plaatselijke voedselbank, ook vreemd en oud en geld in voor oogoperaties in derdewereldlanden. 

Voor elke 600 punten, levert Douwe Egberts koffie, een pak koffie aan de voedselbank.

Elke Nederlander heeft wel vreemd en oud geld in de keukenla liggen en weet niet goed wat er mee te doen.

De Lions zijn via hun netwerk in staat om courant munt- en papiergeld uit de hele wereld om te zetten in euro’s. Oud geld, dat niet meer door Nationale Banken wordt ingewisseld, wordt op veilingen aan de hoogst biedende verzamelaar verkocht.

Twee verzoeken: stop het papiergeld in een envelop, niet vouwen of paperclip

gebruiken want dat beschadigt waardevolle oude biljetten.

De besteding van de opbrengst gaat volgens het ‘Robin Hood’ principe: rijken betalen

voor armen. Elke € 10 wordt door Wilde Ganzen met 50% verhoogd tot € 15. Dat bedrag

gaat naar oogklinieken in derdewereldlanden waar een staaroperatie € 30 kost. Rijken

betalen € 15 meer dan de kostprijs. Met de Lions bijdrage van € 15 heeft de kliniek dan

weer € 30 om een arme blinde gratis te opereren.

Een indrukwekkende film over een oogkamp in de Himalaya staat op

www.vreemdenoudgeld.nl