04/10/2018

Lions Westerbork steunen SUNAMI SULAWESI

Op 28 september schudde de aarde met een kracht van 7,7 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag bij het eiland Sulawesi.

Een vernietigende tsunami vaagde daarna hele stadswijken en dorpjes weg. Enorme chaos en onvoorstelbaar menselijk leed waren het gevolg. Tot op heden telde men meer dan 1400 slachtoffers, maar dat aantal dreigt nog sterk te stijgen.

Een maand geleden vroeg de Stichting 'Samenwerking Lions Nederland-Indonesië'  te doneren voor de aardbeving bij Lombok, daar is positief op gereageerd, er is inmiddels €9.450,-  ontvangen. Hartelijk dank daarvoor!

Maar wie kon toen bedenken dat een maand later een ramp met een veelvoud aan slachtoffers zou plaatsvinden. Gelet op de ernst van de ramp, vragen we u toch nogmaals om een bijdrage.

Iedereen kan meehelpen door een donatie over te maken naar het Hulpfonds van Lions Nederland:

IBAN NL 31 ABNA 0413 880 184 onder vermelding van “SULAWESI”.  Opbrengst tot nu: € 13.522,50 !

Zie ook -->